takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.397)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

mącznica lekarska
Arbutus uva-ursi L. · Arctostaphylos uva-ursi L.
na stronie — występowanie
Arctostaphylos uva-ursi
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Arctostaphylos uva-ursi
pokrój
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska)
Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.397 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Arctostaphylos uva-ursi
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.500 [71.2]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.99 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.320 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.350+349k [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.446 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.192 [9]
· Sokolov S.Ja., 1960 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.5 p.343+498 [119.5]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.48 [86.5]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.216 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.83 [85.18]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.175 [38]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.11 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.483 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.02.2016 · powstała/was created 29.10.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Arctostaphylos_uva-ursi.htm"> Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>