takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Anthoxanthum odoratum L.

tomka wonna
na stronie — występowanie · znaleziska
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
03.05.2002, Ratyń-Galów, k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum odoratum
języczek liściowy
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)

występowanie

znalezisko 20020503.2.02 - Anthoxanthum odoratum (tomka wonna); Ratyń-Galów, k. Wrocławia
3f · 20020503.2.02
leg. Marek Snowarski
/Ratyń-Galów, k. Wrocławia/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.922 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.594 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.637 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.240 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.372 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.722 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.56+t4 [85.2]
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.120+i121+i459+i502 [5]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.230 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.882 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2014 · powstała/was created 06.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Anthoxanthum_odoratum.htm"> Anthoxanthum odoratum (tomka wonna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>