Sagittaria sagittifolia · strzałka wodna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość 30-70 cm · kwitnienie: 6-8

Alisma plantago-aquatica · żabieniec babka wodna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość do 40 cm · kwitnienie: 6-9

Alisma lanceolatum · żabieniec lancetowaty

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Alisma gramineum · żabieniec trawolistny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony

Baldellia ranunculoides · żabienica jaskrowata

Echinodorus ranunculoides
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — EX–wymarły
Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski

Sagittaria latifolia · strzałka szerokolistna

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.296 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.766 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.526+77k+523k526k [15]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.156 [86.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.1 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.773 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2016 · powstała/was created 13.06.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Alismataceae.htm"> Alismataceae (żabieńcowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>