antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

bożodrzew gruczołowaty ajlant wyniosły
Ailanthus glandulosa Desf.
na stronie — występowanie
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
23.08.2007, park Saski w Warszawie; copyright © by Piotr Sikorski
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima
pokrój
Ailanthus altissima
kora

występowanie

Drzewo ozdobne. Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny) [czas przybycia na teren Polski: 1808r. (introdukcja), 1931r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Siedliska silnie antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany, zwłaszcza w zieleni miejskiej, jako osobliwe drzewo ozdobne (prążkowana kora, grube pędy i wielkie liście); szybko rosnące, niewymagające, odporne na suszę i zanieczyszczenia powietrza.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, głównie w miastach, rzadko na terenach leśnych, częściej na terenach wylesionych i silnie zruderalizowanych.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w pobliżu wód.

literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.144 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.363 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.461 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.292+70k [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.344 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.355 [9]
· Sokolov S.Ja., 1958 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 p.206 [119.4]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.330 [86.9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.328 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.242 [85.14]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.158 [38]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.231 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.411 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.01.2015 · powstała/was created 04.03.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Ailanthus_altissima.htm"> Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>